INFLASJON

Sjefsøkonomer uenige om hva lav inflasjon fører til

Den dempede prisveksten kan føre til rentekutt allerede i år, mener en sjeføkonom. Men to kolleger tror vi må smøre oss med tålmodighet til mars neste år.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
Publisert Sist oppdatert

Inflasjonen har dempet seg, viser junitallene som Statistisk sentralbyrå la fram onsdag. Prisveksten var på 2,6 prosent det siste året. Ikke siden 2021 har prisveksten på ett år vært like lav.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, mener dette kan få betydning for renta.

– Dette var kjempebra! Inflasjonen falt mye og mer enn ventet. Det er såpass lavt at det blir fort kan bli rentekutt i år likevel, sier han.

Håper på tidligere rentekutt

I juni sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at hun ikke så for seg at styringsrenta vil bli kuttet i løpet av 2024. Knudsen håper tallene som kom i dag kan forandre utsiktene.

– Inflasjonsutviklingen de siste månedene ligner nå en rett strek nedover, og det er bra. Denne utviklingen tyder på at rentekuttet kan skje tidligere, uttaler Knudsen til NTB.

Men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror ikke vi kan vente oss framskyndet rentekutt. Når man dykker dypere ned i tallene, ser man at det særlig er billigere pakkereiser og flyreiser som drar prisveksten nedover, samt at det har vært en del salg på møbler. Da hjelper det ikke at inflasjonen ligger 0,2 prosent under det Norges Bank så for seg på sitt rentemøte i juni.

– Prisveksten er litt lavere enn det Norges Bank la til grunn da de pekte på mars som mest sannsynlig tidspunkt for rentekutt. Dagens tall alene er ikke nok til å rokke ved det inntrykket, sier Haugland.

– Billigere pakkereiser, flyturer og møbler er ikke nok

Prisene på matvarer og alkoholfritt drikke har økt med 4,9 prosent det siste året, påpeker hun. Den brede prisveksten avtar ikke like tydelig som junitallene i seg selv viser, mener sjeføkonomen.

– Matvareprisene ligger fortsatt høyt, vi har høye lønnskostnader i øyeblikket og kronekursen hjelper oss heller ikke. Vi har ikke fått noen kraftig styrking av kronen som kan få inflasjonen ned i løpet av neste år, sier hun.

Venter på amerikansk rentekutt

Junitallene er i utgangspunktet veldig gode nyheter, og kjerneinflasjonen faller raskere enn ventet, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

Men i likhet med Haugland mener han det er for tidlig å vente at rentekutt framskyndes.

Hov mener vi også må se rentekutt blant de store sentralbankene internasjonalt, særlig i USA, før det er aktuelt for Norges Bank å endre sine renteplaner. Norges Bank har per i dag skissert at renten ikke senkes før neste år.

– Det tror jeg fortsatt står seg, men skulle vi få flere positive inflasjonsnyheter, så kan det rykke nærmere, sier han.

– Men det er altfor tidlig å si med denne ene nyheten, fortsetter sjeføkonomen.