RESULTAT

Sparebank 1 Østlandet jekker opp satsingen i flere områder etter svakere utlånsvekst i fjor

Flere piler pekte nedover mot slutten av fjoråret. Nå styrker Sparebank 1 Østlandet seg med et nytt kontor i tungt konkurranseutsatt vekstområde.

Konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet, Richard Heiberg.
Publisert Sist oppdatert

I korte trekk: Sparebank 1 Østlandet i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 Østlandets rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔽 Egenkapitalavkastning: 11,3% (12,9%)

🔼 Brutto utlånsvolum:  133,6  mrd. (130,8 mrd.)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 5,3% (8,7%)

🔼 Kostnadsprosent:  42,4% (38,8 %)

🔽 Resultat etter skatt:  574 mill. (622 mill.)

🔽 Tap:  39 mill. (63 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter:  1005 mill. (789 mill.) 

🔼 Netto rentemargin:  2,27% (1,83 %) 

🔽 Ren kjernekapital: 17% (17,7%)

🔼 Innskuddsdekning:  53,6% (52,4%)

Selv om renteinntektene var solide, falt både resultatet, egenkapitalavkastningen og utlånsveksten til Sparebank 1 Østlandet i fjorårets siste kvartal.

– Bankens resultat for 2023 gjenspeiler det urolige året vi har lagt bak oss, der enkelte kunder i utsatte bransjer har hatt et tøffere år, sier konsernsjef Richard Heiberg i en pressemelding. 

– Vi har jobbet godt med å finne langsiktige løsninger sammen med kundene, noe som gjør at tapskostnadene i fjerde kvartal er betydelig lavere enn i de foregående kvartalene, sier han.

Konsernresultatet etter skatt for 2023 totalt sett ble 2,2 milliarder kroner, opp fra 1,9 milliarder kroner året før. Selv omtaler banken veksten i utlån og innskudd som «god», og peker på renteinntektene som hoveddriver i positiv retning.

Samtidig bidro høyere kredittap, økte kostnader og reduserte provisjonsinntekter fra kredittforetak motsatt vei.

Styrkes flere steder

Rett over nyåret ble det kjent at Sparebank 1 Østlandet ble den seneste i rekken av banker som velger fusjonsruten for å styrke sin posisjon. Om et par uker fattes den endelige beslutningen om sammenslåing med Eika-banken Totens Sparebank, noe som styrker banken i Mjøsregionen.

Fusjonsplanene vil kunne bidra til press på lønnsomheten inneværende år, melder banken i kvartalsrapporten. Likevel  opprettholdes lønnsomhetsmålet på 12 prosent egenkapitalavkastning i 2024, en målsetning som ble satt før fjoråret - opp fra 11 prosent.

«Vekstmulighetene for banken samlet sett vurderes likevel som sterke på sikt, med en veletablert markedsposisjon med høy kundetilfredshet, solid kapitalsituasjon, og en kompetent organisasjon til stede der kunden ønsker å treffe oss,» heter det i styrets redegjørelse.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med rapporten, går det frem at Sparebank 1 Østlandet også satser på vekst i Drammensregionen, med et nytt kontor i byen som skal åpne i høst.

«Drammen er en attraktiv og voksende region og etableringen styrker bankens tilstedeværelse sørvest for Oslo,» skrives det.

Konkurransen om kundene i området kan imidlertid bli tøff. Området dekkes av blant andre Sparebank 1 Sørøst-Norge, som snart blir en del av den nye storbanken Sparebank 1 Sør-Norge via fusjon med SR-Bank. I tillegg har Skue Sparebank vært til stede i byen siden 2001, og banken er for tiden i fusjonssamtaler med Hjartdal og Gransherad Sparebank. Samtidig er dette en viktig region for Sparebanken Øst.

Rekordstort kundeutbytte

Presentasjonen av fjerde kvartal år og det foreløpige årsregnskapet, var etter alle solemerker den siste fremleggelsen under ledelse av banksjef Richard Heiberg. Han går av med pensjon 1. april og overlater roret til totningen Klara Lise Aasen.

Heiberg peker i pressemeldingen på innføringen av kundeutbytte i banken, som ble gjort i 2017, som noe han er spesielt stolt av.

– Det er spesielt gledelig for meg i mitt siste år i banken, å kunngjøre hva vi deler ut til kundene, sier konsernsjef Richard Heiberg. 

Styret har nemlig foreslått overfor representantskapet å utbetale et kundeutbytte på 381 millioner kroner, som er det høyeste beløpet siden lanseringen. 

Til sammen har banken utbetalt over 1,8 milliarder kroner i kundeutbytte til sine kunder siden 2017.