FINANSTILSYNET

Tilsynsdirektøren: – Norske banker bør oppfylle regulatoriske krav med god margin

Finanstilsynet mener norske bankers soliditet har flatet ut de siste årene.

Direktør for Finanstilsynet, Per Mathis Kongsrud.
Publisert

Torsdag formiddag prater tilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud om finansielt utsyn, etter at tilsynet dagen i forveien kom ut med rapporten Finansiell stabilitet 2024. Innledningsvis blir det sagt at norske banker er lønnsomme, solide og har lave utlånstap.

Men Kongsrud påpeker at norske husholdninger har høy gjeld i forhold til inntekt.

– De viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er fremdeles høy husholdningsgjeld og høye bolig- og næringseiendomspriser, sier Kongsrud på pressekonferansen.

– Erfaringer viser at kriser kan komme brått, spre seg raskt og forsterkes gjennom det finansielle systemet. Bankene må ha tilstrekkelig egenkapital til å kunne bære risiko og yte lån, også i nedgangstider, legger tilsynsdirektøren til.

– Flatet ut

Stresstesten Finanstilsynet kom ut med tidligere i år blir også tatt opp. Testen viser at kapitaldekningen til norske banker vil kunne bli vesentlig svekket i et kraftig tilbakeslag. I stresstestscenarioet er det lagt til grunn en forverring av geopolitiske konflikter til høyere inflasjon og renter nasjonalt og internasjonalt, nedgang i BNP, økt arbeidsledighet og fall i bolig- og næringseiendompriser.

Dermed øker bankenes tap på utlån, særlig på bedrifter, men lavere enn bankenes tap under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet, oppgir tilsynet.

– De samfunnsøkonomiske kostnadene ved finansielle kriser kan bli svært høye. Bankenes evne til å bære risiko og yte nye lån til kredittverdige kunder i nedgangstider forutsetter at bankene har tilstrekkelig egenkapital. De siste par årene har bedringen i bankenes soliditet flatet ut. Norske banker bør oppfylle regulatoriske krav med god margin, sier Kongsrud.