RESULTAT

Valutatap påvirker Romsdals­bankens fjerde kvartal

Styret i banken er fornøyd med fjoråret og Romsdalsbanken øker resultatet, tross negative verdiendringer på finansielle instrumenter i fjerde kvartal.

Administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard i Romsdal Sparebank.
Administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard i Romsdal Sparebank.
Publisert Sist oppdatert

Romsdalsbanken i Q4:

Et knippe nøkkeltall hentet fra Romsdalsbankens kvartalsrapport for fjerde kvartal. Tilsvarende periode for 2022 i parantes.

🔼 Egenkapitalavkastning: 7,6% (7,4%)

🔽 Resultat før skatt: 10,4 mill. (19,2)

🔼 Netto renteinntekter: 45,5 mill. (41,5)

🔼 Rentenetto: 2,51% (2,09%)

🔽 Tap: 0,8 mill. (4,6)

🔼 Utlånsvekst siste 12 mnd: 5,9 % (3,3%)

🔽 Innskuddsdekning: 81,6% (85,1%)

Ren kjernekapital: 17,65%

Romsdalsbanken skriver at man vurderer regnskapet for 2023 som «tilfredsstillende», med økt lønnsomhet fra ordinær drift og styrket rentenetto.

For året i sin helhet øker Romsdalsbanken resultatet før skatt med omtrent ni millioner kroner, opp til 83,6 millioner kroner.

– Banken har et godt grunnlag og markedspotensial lokalt, for fortsatt vekst og utvikling. Romsdalsbanken åpnet nytt avdelingskontor på Åndalsnes i oktober 2023. Mottakelsen i lokalsamfunnet har vært svært god, både blant privatpersoner og næringsliv, skriver banken i en pressemelding.

Romsdalsbanken har i løpet av året også vært gjennom en konverteringsprosess knyttet til kjernebanksystem i Tietoevry, som banken beskriver som «en ressurskrevende prosess som har tatt mye tid og fokus».

I fjerde kvartal har man måttet ta negative effekter ved netto verdiendring og tap på valuta og finansielle instrumenter, som kom på -11,6 millioner kroner. Denne forskjellen, på over 12 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor, gjør at man i fjerde kvartal har et resultat som er omtrent ni millioner kroner svakere enn samme kvartal i 2022.

Totalresultatet i banken er en del svakere enn fjoråret, men her påpeker Romsdalsbanken at det er verdiendringer i eierskapet i Eika Gruppen som påvirker dette, da man i 2022 hadde verdiendringer som ga totalresultatet en positiv effekt på 43,9 millioner kroner, mens det i år kun gir en positiv effekt på 18,6 millioner kroner.