REGULERING

BankAxept mener Visa føler seg truet av Apple Pay-samarbeid

Norske banker står overfor et kjempedilemma når Visa nå går til angrep på BankAxept. Forholdet til Apple og Vipps gjør det hele enda mer krevende.

Anders Lande, BankAxept
Publisert Sist oppdatert

BankAxept har lenge tjent det norske betalingsmarkedet godt. Det desidert vanligste betalingskortet i Norge i dag, er ett med både BankAxept og Visa. Det finnes omtrent syv millioner slike kombinasjonskort

Dermed har man i en årrekke kunnet tilby et billigere alternativ ved betaling i butikk gjennom at betalingsterminalene har valgt BankAxept. Samtidig har kunden kunnet bruke det samme kortet i utlandet eller på nett og da i stedet brukt Visa.

Markedsandeler på vei ned

I en verden der stadig mer av handelen flytter over på nett og betalingene går fra fysiske til digitale lommebøker har andelen korttransaksjoner som går via BankAxept sakte, men sikkert gått nedover, mens betalinger via Visa og Mastercard har økt.

Av den enkle grunn at BankAxept ikke er et alternativ i digitale kanaler.

Markedet for kortbetalinger har vokst enormt under 2000-tallet, samtidig har markedsandelen til BankAxept blitt stadig mindre.

I 2001 gikk 91 prosent av alle korttransaksjoner via BankAksept. I 2022 var andel gått ned til 67 prosent. Samtidig hadde det totale antallet transaksjoner økt fra litt over 500 millioner i året til nesten 2,5 milliarder.

– Skal vi overleve i det lange løp, må vi inn som betalingsalternativ i mobiltelefonen. Dessverre opplever vi at våre muligheter til å bli en konkurransekraftig alternativ i mobilen truet, sier Anders Lande, leder for politikk og samfunn i BankID BankAxept, til BankShift.

Billigste vei til betaling

Et Norge uten BankAxept vil få store samfunnsmessige konsekvenser, hevder Lande. Nettverket fungerer som en viktig reserveløsning for betaling i et nesten kontantløst samfunn. BankAxept garanterer betalinger i terminal i opptil syv døgn, om terminalen skulle mangle nettilkobling.

Det sparer også samfunnet for store kostnader. Basert på tall fra Norges Bank og egne data har BankAxept regnet seg frem til at betaling med kort koster en butikk 3,30 kroner med BankAxept, 4,70 med internasjonale debetkort og hele 10,40 med kredittkort. Ifølge Lande sparer butikkene cirka 2,25 milliarder kroner hvert år på å bruke BankAxept.

Mange digitale initiativer

For ikke å bli akterutseilt har BankAxept jobbet på spreng for å etablere seg i den digitale verden.

I fjor ble det kjent at det var inngått en avtale med Apple om å legge til BankAxept som et betalingsalternativ i Apple Pay. Etter planen skal Apple Pay åpne opp for BankAxept i mai.  Fra start er omtrent 10 norske banker med på prosjektet.

Det er også inngått avtaler med alle de tre store dagligvarekjedene, NorgesGruppen, Coop og Rema om at BankAxept skal bli tilgjengelig i selskapenes apper, Trumf, Coopay og Æ.

Og Vipps-sjef Rune Garborg har ved flere anledninger uttalt hvor viktig det er å ha BankAxept med seg på laget, når Vipps etter alt og dømme endelig slipper til i Iphone i løpet av året.

– Vipps har vært i konflikt med Apple om tilgang til NFC-chipen. For BankAxept er Apple i denne sammenhengen vår samarbeidspartner og venn, og har jobbet for å slippe oss til i Apple Pay, sier Lande.

Trues av Visa

For BankAxept kommer trusselen fra en annen amerikanske kjempe – kortgiganten Visa.

Lørdag 13. april trer nemlig en vilkårsendring i kraft i betalingsgigantens Visas avtaler med norske banker. En endring som, ifølge BankAxept, gjør det mye vanskeligere etablere et godt digitalt betalingsalternativ.

Visa vil tvinge norske banker til å legge til rette for at kundene selv skal avgjøre hvilket nettverk som skal brukes ved betaling med en digital lommebok, Dersom Visas regler ikke blir fulgt kan bankene bli utsatt for sanksjoner, for eksempel bøter eller utestengelser.

En slik løsning vil overstyre den etablerte praksisen for kombinerte kort om at det er butikkenes betalingsterminaler som styrer betalingen mot det foretrukne nettverket, som regel BankAxept. Har kunden på forhånd valgt hvilket nettverk som skal brukes, forsvinner den valgmuligheten.

– Får Visa viljen sin, blir det nesten umulig for oss å vinne frem som betalingsalternativ i digitale lommebøker. Betalingsterminalen vil bare se et alternativ og det blir mest sannsynlig Visa, sier Lande, og innrømmer at når det kommer til merkevarekjennskap hos den jevne nordmann, så er BankAxept sjanseløse mot Visa.

Mener Visa bryter med EU-regelverk

Lande mener også at Visas krav vil være et brudd med bestemmelser i EUs Interchange Free Regulation-regelverk (IFR) som sier at butikkene har rett til å «styre» kundene mot et foretrukket betalingsnettverk når det betales med kombinerte kort.

Visa kommer med kravet fra ekstrem styrkeposisjon i det norske markedet. I prinsippet alle norske banker utsteder kombinerte debetkort med BankAxept og Visa. Det er bare Handelsbanken og Danske Bank, som er på vei til å avvikle sin personmarkedsdel i Norge, som bruker Mastercard.

Stiller bare krav i Norden

Det som er litt spesielt med kravet til Visa, er at det bare er banker i Norge, Danmark, Sverige og Finland som må gjøre tilpasningene. Det betyr i praksis de to førstnevnte landene siden BankAxept og Dankort er de eneste nasjonale kortnettverkene her i nord.

Disse er imidlertid ikke de eneste i Europa. Ifølge Lande og kollega Jes Rasmussen, som er leder for digitale betalinger, finnes det i alt ni land som har nasjonale kortnettverk.

Totalt skal det finnes cirka 220 millioner kombikort i Europa, mens Norge og Danmark til sammen har mellom 12 og 13 millioner.

– Hvorfor tror dere Visa har valgt å innføre disse endringene nettopp her?

– Forklaringen vi har hørt, er at vi er så digitale her oppe. At nesten alle har smarttelefon, men det er jo ikke slik at folk i andre land mangler smarttelefoner, så det er et merkelig argument, sier Rasmussen.

– Det er mer sannsynlig at den virkelige grunnen er at vi er i ferd med å gå inn i Apple Pay med det nasjonale betalingsnettverket, og nå prøver de å stoppe oss i døren, sier Lande.

Vipps' Apple-seier kan bli problem for BankAxept

En vel så viktig Apple-nyhet i denne sammenhengen, er det faktum at Apple ser ut til å ha gitt opp motstanden mot å la andre lommebøker enn Apple Pay å bruke NFC-chipet i Iphone.

Paradokset for BankAxept er at fremgangen for Vipps, kan slå hardt tilbake.

Når Vipps slipper til med kontaktløs betaling i Iphone, er Lande ganske sikker på at det ikke tar lang tid før norske banker velger å åpne for Apple Pay. Og det vil få betalinger med mobil til å eksplodere.

Lande eksemplifiserer med tall fra en bank før og etter Apple Pay ble tilgjengelig for kundene. Før var BankAxepts andel av kortbetalingene med et kombikort på 83 prosent. Etter at det var åpnet for Apple Pay hadde den sunket til 43 prosent, mens Visa i Apple Pay sto for over 45 prosent.

– Det er dette som trolig vil skje om Visa lykkes med å utestenge oss fra de digitale lommebøkene. Da vi vår markedsandel synke så raskt at vi ikke lenger kan være et konkurransedyktig alternativ, sier Lande.

Her er ikke Apple et problem

Samtidig er det ikke Apple som er hinderet. Tvert imot. Det er nemlig fullt mulig å legge inn kombikort i Apple Pay og la betalingsterminalen velge hvilket nettverk betalingen skal gå gjennom. Danske Bank har hatt den muligheten med sine kombikort i Danmark siden 2022, og det samme gjelder for aktører i land som Frankrike, Tyskland, Sveits og Belgia.

– Apple har en velfungerende løsning for kombikort, og har ikke planer om å lage en spesialløsning for Norden som innebærer uønsket friksjon for brukerne. En teori er at Visa vet dette og håper at kravene de har utstedt vil skape usikkerhet, ekstra kostnader og forsinkelser for BankAxept, sier Lande.

«Visa trekker beina etter seg»

– Men om dere har alt på plass og Apple har alt på plass, er det ikke bare å trykke på startknappen i mai og ignorere truslene fra Visa?

– Kortet som ligger i Apple Pay i dag, er et Visa-kort og for å gjøre det til et kombikort, må Visa gjøre noen tekniske endringer. Bankene forteller oss at Visa trekker beina etter seg i dette arbeidet, sier Lande.

– Vi vet jo ikke hvordan Visa tenker, sett fra vårt ståsted virker det som om Visa overkjører og tyner bankene, og opptrer som en monopolist uten respekt for sine kunders ønsker , legger han til.

– Satt på spissen. Fremtiden til BankAxept ligger i hendene til norske banker, altså eierne til dere. Er ikke det bra? De har jo stått på barrikadene og kjempet for Vipps. Da burde de vel gjøre det samme for dere?

– Vi har veldig god dialog med bankene, og møter stor forståelse, sier Lande.

– Betyr det at er det vanskeligere for bankene å sette hardt mot hardt overfor Visa enn overfor Apple?

– Visa er en viktig samarbeidspartner for bankene. De har ikke interesse av å ha en konflikt med Visa. Så dette kravet Visa har kommet med, har nok skapt stor usikkerhet om hvordan det skal håndteres, sier Lande.

Motstridende interesser i banken

For det kan finnes nokså motstridende interesser i en bank. For banken som kortutsteder er Visa en viktig inntektskilde, takket være såkalte «interchange fees» – formidlingsgebyr hver gang et kort blir brukt til å betale med. 

For fagmiljøene som er ansvarlige for at bankene etterlever kontantplikten, har BankAxept-løsningen kontanttjenester i butikk spart store penger, og for banken som eier av BankAxept er det selvfølgelig viktig å støtte opp sitt eget selskap.

Italia satte ned foten 

Det finnes et europeisk eksempel der banker og myndigheter satte seg på tverke. I Italia prøvde Mastercard, som dominerende kombikortaktør å gjøre en lignende manøver.

Først stoppet det italienske konkurransetilsynet et forsøk på å tvinge gjennom dobbel-tæpping og tvunget kundevalg på terminalene, og når Mastercard prøvde seg med et krav og at Bankomat (Italias BankAxept) og Mastercard skulle splittes i to separate kort, satte til slutt Italias største bank ned foten.

Vi unngå skyttergravskrig

Lande forteller at Italia nå er på vei inn i Apple Pay med sitt lokale Bankomat-scheme, omtrent samtidig som BankAxept har planlagt. Men kampen med Mastercard har gjort at de er 2-3 år etter skjema.

– Vi må få alle gode krefter til å bidra her. Skal vi ha et nasjonalt betalingskort også i fremtiden, må både myndighetene, handelen og bankene velge å hegne om BankAxept, slik at ikke globale betalingsaktører vinner kampen , forteller Lande før han avslutter:

– Vi må unngå at dette blir en sånn skyttergravskrig i 2-3 år før vi får dette avklart. Da dør kua mens gresset gror.