ENDRING I FINANSAVTALELOVEN

Krever innsyn i Finanstilsynets korrespondanse

Finanstilsynet har foreslått endringer i finansforetaksloven basert på vurderinger fra EBA. Sparebankforeningen mener vurderingene er knappe og noe ufullstendige og Finans Norge advarer mot at norske myndigheter skal trekke forhastede konklusjoner.

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Erik Johansen og administrerende direktør i Sparebankforeningen, Therese Riiser,
Publisert Sist oppdatert

Finanstilsynet foreslo tidligere i år enkelte endringer i finansforetaksloven. Vurderingene fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) av norske bankers rene kjernekapital, er sentrale for det pågående utredningsarbeidet, det skriver Finans Norge og Sparebankforeningen i et felles innlegg på Finans Norges hjemmesider. Nå vil de to organisasjonene ha innsyn i korrespondansen mellom Finanstilsynet og EBA.

– Vurderingene fra EBA angående egenkapitalbeviset er knappe og noe ufullstendige. Vi mener dessuten at den norske reguleringen av egenkapitalbeviset er i tråd med gjeldende EU-regelverk. Finanstilsynet har selv påpekt at det rettslige grunnlaget for EBAs konklusjoner kan virke uklart. Nettopp derfor er det påkrevd med ytterligere utredning og fullt innsyn i dialogen mellom tilsynet og EBA, utaler administrerende direktør i Sparebankforeningen, Therese Riiser, i innlegget.

EBA har godkjent at norske kapitalinstrumenter – aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd – kvalifiserer som ren kjernekapital. Forutsetningen for godkjenning er at norske myndigheter gjennomfører visse endringer i lovverket. Basert på dette foreslo Finanstilsynet tidligere i år enkelte endringer i finansforetaksloven.

– Det er avgjørende at norske myndigheter ikke trekker forhastede konklusjoner. Med usikkerheten om EBAs vurderinger, er det behov for ytterligere oppfølging av EBA for å foreta avklaringer. Alle berørte parter bør nå få innsyn i den samlede korrespondansen mellom EBA og tilsynet, uttaler direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Erik Johansen, i innlegget.