FINANSIELL STABILITET

Norges Bank konkluderer etter stresstest: – Ikke nødt til å stramme inn på utlån for å oppfylle kapitalkravene

Finansiell stabilitet for første halvår 2024 ble publisert av Norges Bank onsdag. Her kommer det frem at man foreslår å beholde systemrisikobufferen på dagens nivå.

Selv om prisveksten er på defensiven, kan det straffe seg å gå for fort fram med rentekutt, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Publisert