EGENKAPITAL

8300 småsparere vil inn på eiersiden i Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør selger seg ned i regionbanken. Investorer har meldt interesse for nesten tre ganger den totale salgssummen.

Konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.
Publisert Sist oppdatert

Denne måneden har Sparebankstilftelsen Sparebanken Sør, som er hovedeier i regionbanken ved samme navn, markedsført et større nedsalg av egenkapitalbevis.

Natt til tirsdag meldte stiftelsen om en «svært vellykket» gjennomføring, som resulterte i salg for 2,9 milliarder kroner. Bankens markedsverdi er på 5,2 milliarder kroner.

Tilbudet av egenkapitalbevis til en fastpris på 125 kroner stykket ble betydelig overtegnet, med stor interesse fra utenlandske og norske institusjonelle investorer, ifølge en børsmelding.

8300 småsparere

Et såkalt offentlig tilbud ble også gjennomført, i praksis salg av egenkapitalbevis til småsparere. Dette tilbudet inkluderte en bonusordning for kjøp inntil en halv million kroner,  hvor kjøp av eksempelvis 1000 egenkapitalbevis i denne runden ville gi 50 nye i 2024 og ytterligere 50 i 2025. I den forbindelse ble det blant annet gjennomført et folkemøte, med over 1000 lokale investorer.

Resultatet ble at omkring 8300 investorer tegnet seg for dette tilbudet, til den nette sum av to milliarder kroner.

I 2019 tok Sparebanken Vest et lignende grep, og fikk da mer enn 6000 småsparere som eiere.

I tillegg til de institusjonelle investorene og småsparere, har ansatte i Sparebanken Sør tegnet seg i et eget tilbud, og vil bli tildelt egenkapitalbevis for 43,2 millioner kroner.

Samlede tegninger utgjorde i overkant av 8,2 milliarder kroner.

– Vi er svært godt fornøyde med den mottakelsen nedsalget har fått i markedet, både i nedslagsfeltet til banken og hos institusjonelle investorer i inn- og utland. Den store interessen og antallet nye eiere viser at mange har tro på sparebankmodellen og på Sparebanken Sør, sier konsernsjef Geir Bergskaug i meldingen.

Siste steg

Nedsalget fra stiftelsen var siste del av flere tiltak som er gjennomført for å styrke egenkapitalbeviset til Sparebanken Sør, og gi banken en bedre kapitalstruktur. 

Våren 2022 konverterte banken rundt tre milliarder kroner av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, og overførte de nye egenkapitalbevisene til stiftelsen. Det ga en betydelig økning i bankens børsverdi. Samtidig etablerte det etablert en ny utbyttepolitikk. 

I tillegg har banken innført kundeutbytte, noe som ifølge børsmeldingen har blitt godt mottatt hos kundene.

– Økningen i bankens børsverdi og dette nedsalget gir et godt grunnlag for økt likviditet, mer effektiv prising av egenkapitalbeviset i Sparebanken Sør og ikke minst en sterkere, bredere eierbase. Jeg er fornøyd med å ha fått flere store institusjonelle egenkapitalbeviseiere, og mange nye eiere i vårt eget hjemmemarked. Det er positivt at så mange har tro på banken, og særlig at så mange av våre egne ansatte har ønsket å være eier av arbeidsplassen sin, sier Bergskaug.

I børsmeldingen skrives det at  Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør etter er nedsalget blitt en «meget likvid og kapitalsterk stiftelse», som vil kunne være en kapitalkilde for banken ved eventuelle fremtidige behov.