ALLIANSE

Forsikringsportefølje glapp for Odal Sparebank: – Vi fokuserer på det vi kan gjøre noe med

Etter gamle kjøreregler skulle Odal Sparebank overtatt forsikringsporteføljen til Totens Sparebank når banken fusjonerer med Sparebank 1 Østlandet – men nå får de ingen ting.

Administrerende banksjef i Odal Sparebank, Torleif Lilløy.
Publisert

Odal Sparebank leverer et sterkt resultat i 2023 og administrerende banksjef Torleif Lilløy forklarer at bankens sterke økonomiske resultater gjør det mulig å fortsette den gode utviklingen som en selvstendig og solid lokalbank. I fjor oppbemannet banken med 20 årsverk, og har i dag 60 ansatte. Nå etablerer banken seg med to faste rådgivere i Eidsvoll og samlokaliseres med Eie Eiendomsmegling Råholt.

– Vi har hatt en god og organisk vekst over tid. Der andre banker distanserer seg mer bort fra kunden, så gjør vi det motsatte. Vi har tro på nærhet til kundene og satser på et bredt kontornett i en tid der andre legger ned. Konseptet vårt fungerer og nå har vi kapasitet til å vokse utenfor våre tradisjonelle områder. Banken har ikke egenkapitalbeviseiere, så overskuddet vårt går tilbake til lokalsamfunnet og det er det som er motoren i vår bankdrift, sier Lilløy til BankShift.

Odal Sparebank har arbeidet med etableringen av kontoret siden intensjonsavtalen om sammenslåingen mellom alliansepartner Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet ble offentlig kjent i januar. Totens Sparebank har sitt sørligste kontor i Eidsvold i dag. Romerike Sparebank er i ferd med å etablerer seg i samme område.

I korte trekk: Odal Sparebank i 2023

Et knippe nøkkeltall fra årsrapporten til Odal Sparebank. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parentes. 🟢 🟡 🔴

🟢 Egenkapitalavkastning: 9,11% (8,61%)

🟢Netto utlånsvolum:  9,4 mrd. (8,7 mrd.)

🟢 12 måneders utlånsvekst: 7,04% (6,99%)

🟢 Kostnadsprosent:  50,5% (53%)

🟢 Resultat etter skatt:  97,5 mill. (82,5 mill.)

🔴 Tap:  7,8 mill. (2,1 mill.) 

🟢 Netto renteinntekter:  207 mill. (157 mill.) 

🟢 Netto rentemargin:  3,02% (2,38%) 

🟢 Ren kjernekapital: 20,27% (19,95%)

🔴 Innskuddsdekning:  51,5% (52,8%)

Fokus på egen drift

Etter gamle kjøreregler ville forsikringsporteføljen til Totens Sparebank blitt igjen i Eika Forsikring og blitt forvaltet av bankene rundt. Men på grunn av fusjonen mellom Eika Forsikring og Fremtind, så blir porteføljen med Totens Sparebank med inn i fusjonen. Odal Sparebank er en av bankene som ville mottatt deler av porteføljen og tilhørende kundeliste etter de gamle kjørereglene.

– Hadde dere forventet at dere skulle overta deler av forsikringsporteføljen til Totens Sparebank?

– Vi fokuserer på det vi kan gjøre noe med og på egen drift. Å ha Eika-alliansen i ryggen har gjort oss i stand til å fokusere på god bankdrift og det er det som gjør at vi har hatt en god vekst de siste årene, svarer Lilløy.

I 2023 hadde Totens Sparebank provisjonsinntekter fra forsikring på 29,7 millioner kroner. De tre siste årene har banken hatt forsikringsinntekter på 52,3 millioner kroner. Lilløy sier at provisjonsinntektene som i dag er i Totens Sparebank, fortsatt vil være i Fremtind.

– Forsikringsporteføljen til Totens Sparebank er i Toten. Vi fokuserer på våre områder, sier Lilløy.

Da Eika-banken Surnadal Sparebank fusjonerte med Sparebank 1 Nordvest og ble til Sparebank 1 Nordmøre i 2021, ble forsikringsporteføljen fordelt på andre Eika-banker. Det samme skjedde da Lokalbank-bankene gikk ut av Eika Gruppen og begynte å distribuere Frende Forsikring.

Optimistisk for 2024

Lilløy mener at utsiktene for 2024 er gode og han tror banken skal få til god vekst gjennom året.

– Med de nye ansatte er vi godt rigget for vekst i 2024. Kontoret i Eidsvoll åpner dørene i starten av mars og vi tror det vil fører til videre vekst i det området. Så skal vi fortsette med å være nær våre kunder, det har fungert godt så langt, smiler Lilløy.