RENTEN

Norges Bank får rente-refs av «vaktbikkje»

Norges Bank bommet på valutaprognoser og satte opp renten for sent, ifølge Norges Bank Watch.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Publisert

Etter seks rentehevinger i fjor er dommen fra Norges Banks vaktbikkje klar: Banken undervurderte inflasjonstrykket samtidig som de overvurderte styrken på den norske kronen.

Likevel mener de at bankens kommunikasjon i fjor var effektiv og at markedet forsto rentebeslutningene godt.

Norges Bank Watch er en uavhengig årlig evaluering av norsk pengepolitikk på oppdrag av Finansdepartementet. I år er det sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 og BI-professor Leif Anders Thorsrud som står bak evalueringen.

– At man holdt igjen med å heve renten mens andre land økte tempoet, gjorde at renteforskjellene ble store. Det ga en svak kronekurs. Pengepolitikken var treg med å ta innover seg de store endringene i andre hovedmarkeder, sier Holvik til Dagens Næringsliv.

– Den tabloide versjonen er at Norges Bank burde lagt mindre vekt på redselen for høye renters påvirkning på realøkonomien. Når det er sagt, så er det stor usikkerhet, der ingen visste hvordan det ville se ut, sier Thorsrud til avisen.