DSP

Norges Bank med «en betydelig satsing» på digitale sentralbankpenger

Men ser foreløpig ikke et sterkt behov for å utvikle produktet.

Visesentralbanksjef Pål Longva presenterer rapporten på fagkonferansen Finansiell fagdag 2023.
Publisert

I 2016 startet Norges Bank prosjektet med digitale sentralbankpenger (DSP). Gjennom arbeidet har det kommet flere rapporter om fremdriften, og koordinator for fjerde fase av utredningen av DSP, Lasse Meholm, kunne like etter nyttår fortelle at utstedelsen av DSP kunne være i gang rundt 2030.

Nå forteller visesentralbanksjef Pål Longva at det jobbes hardt internt i Norges Bank, i E24.

– Det skjer mye på innsiden. Det tenkes, utledes og eksperimenteres. Vi ser på ulike tekniske løsninger, konsekvenser, verdikjeder og mulig opplegg for grensekryssende betalinger, sier Longva.

Men direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægeland, sier i samme artikkel at fremdriften kunne vært enda bedre, om man faktisk hadde sett et behov for produktet.

– Hadde behovet vært der, og det hadde vært tydelig, ville man sett en helt annen fremdrift. DSP er ikke et mål i seg selv. Det kan være et virkemiddel for et effektivt og sikkert betalingssystem, også i fremtiden, sier Hægland.

Usikker

I rapporten for fjerde fase skrev Norges Bank at en eventuell innføring av DSP kunne ha en «føre-var-motivasjon» og at økt bruk av kryptovaluta, inkludert stablecoins i utenlandske valutaer og norske kroner, kan utfordre Norges Banks evne til å styre norsk økonomi.

Men om DSP i det hele tatt innføres. Det var Meholm usikker på.

– Jeg er spent på om DSP blir innført eller ikke. Det er opp til norske politikere å avgjøre. Jeg tror det er en 50/50 sjanse for at det innføres, sa Meholm til BankShift i januar.