KRISE

Stor støtte for reduksjon av aksjer og emisjon blant investorene i Næringsbanken

Et stort flertall av aksjonærene i Næringsbanken stemte for å redusere bankens verdi med to tredjedeler.

Styreleder Pål Svenkerud i Næringsbanken. Bildet er tatt i en tidligere anledning.
Styreleder Pål Svenkerud i Næringsbanken. Bildet er tatt i en tidligere anledning.
Publisert

Generalforsamlingen i Næringsbanken satte ned aksjekapitalen i banken med 129 millioner kroner, fra 193 millioner kroner til 64 millioner kroner, det skriver banken i møteprotokollen.

Næringsbanken er i ferd med å hente inn 230 millioner kroner i frisk kapital. Det gjøres imidlertid til en kraftig redusert kurs. I tredje kvartal hadde banken et utlånstap på 130 millioner kroner, og Finanstilsynet følger situasjonen med argusøyne etter at de i vår satte en stopper for nye lån fra banken.

Stort flertall for emisjonen

72,5 prosent av det totale antallet stemmeberettigede aksjer i banken var representert på generalforsamlingen som stemte for å redusere hver aksjes verdi med 6 kroner, fra 9 kroner til 3 kroner. Vedtaket om reduksjonen av aksjekapitalen ble støttet av 95,7 prosent av de stemmeberettigede aksjene som var representert.

Samme prosent av de stemmeberettigede stemte også for å gjennomføre en kapitalforhøyelse gjennom en rettet emisjon. Totalt utsteder banken 76,7 millioner nye aksjer til en kjøpspris på 3 kroner per aksje. Det gir en kapitalforhøyelse på 230 millioner kroner.

Styret fikk også fullmakt til å gjennomføre ytterligere en emisjon på 90 millioner kroner i forbindelse med en etterfølgende reparasjonsemisjon og tegninger fra bankens ansatte og styrets medlemmer. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2024.

Nye styremedlemmer

Styret i banken besto av fire medlemmer og et varamedlem. Styreleder Pål Svenkerud og to av styremedlemmene var ikke på valg. Generalforsamlingen stemte inn to nye styremedlemmer og et nytt varamedlem etter valgkomitéens forslag.

Etter valget så styret slik ut:

Styrets leder Pål Svenkerud

Medlem Kristian Holth

Medlem Elisabeth Krokeide

Medlem Vegard Sæten

Medlem Anne Hvattum

Varamedlem Tore Thostensen