SPAREBANK 1 GUDBRANDSDAL

Styret har gitt «klare føringer» på at banken skal forbli selvstendig: – Smådrifts­fordelene er vanskeligere å finne nå

Banksjef Per Ivar Kleiven kjenner på strengere krav fra myndighetene, men styret setter ned foten for fusjonsmuligheter i Sparebank 1 Gudbrandsdal. 

Per Ivar Kleiven er administrerende banksjef i Sparebank 1 Gudbrandsdal.
Publisert Sist oppdatert

Selv om utlånsveksten dempet seg i tråd med høyere renter og det ble tatt større tap på utlån i fjor, peker de fleste pilene fortsatt i riktig retning for Sparebank 1 Gudbrandsdal

I den siste femårsperioden har banken økt sine utlån med omtrent én milliard hvert år, samtidig som innskudd fra kunder også har økt kraftig. I fjor var den underliggende bankdriften særlig god, viser årsrapporten, med et resultathopp fra 120 til 169 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen har i flere år holdt seg nokså stabil noe under 10 prosent.

I korte trekk: Sparebank 1 Gudbrandsdal i 2023

Et knippe nøkkeltall fra årsrapporten til Sparebank 1 Gudbrandsdal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🟢 Egenkapitalavkastning: 9,8% (8,7%)

🟢 Netto utlånsvolum:  14,49 mrd. (13,61 mrd.)

🔴 12 måneders utlånsvekst: 6,45% (9,9%)

🟢 Kostnadsprosent:  48,87% (51,83 %)

🟢 Resultat etter skatt:  151 mill. (123 mill.)

🔴 Tap:  13,7 mill. (3,5 mill.) 

🟢 Netto renteinntekter:  264 mill. (198 mill.) 

🟢 Netto rentemargin:  2,2% (1,74 %) 

🟡 Ren kjernekapital: 20,14% (20,14 %)

🟢 Innskuddsdekning:  92,9% (90%)

Likevel har den seneste tidens strukturelle endringer i bankbransjen blitt tema i dalføret, går det frem av rapporten. Det vises til at det siden 2018 er gjennomført 19 transaksjoner med til sammen 41 sparebanker her i landet.

Dette er sammenslåinger som i stor grad er drevet frem av mer krevende betingelser for små banker, mens stordriftsfordelene for mange har blitt tydeligere. I rapporten peker SB1 Gudbrandsdalen på lavere kapitalkrav for de store bankene, lavere finansieringskostnader, samt skalaeffekter på kostnader og investeringer.

«I banken kjenner vi også på at økte krav fra regulatoriske myndigheter utfordrer oss på kritisk kompetanse og kapasitet på ikke inntektsgenererende årsverk,» skriver administrerende banksjef Per Ivar Kleiven i sin redegjørelse.

Likevel har styret gitt ledelsen «klare føringer» på at Sparebank 1 Gudbrandsdal fortsatt skal være selvstendig, heter det.

Ingen fusjonssamtaler

– Det går på innretningen til banken. Den har kun samfunnskapital, og den egenkapitalen som er, er det bygda som eier. Så lenge de mener at vi ivaretar bygda bedre nå, enn som et salgskontor for noe større, blir det sånn, utdyper Kleiven til Bankshift.

– Dere opererer i samme område som alliansepartner SB1 Lom og Skjåk, som utenfra kan se ut som en naturlig konstellasjon. Har dere hatt konkrete fusjonssamtaler med noen?

– La oss si at det er ingen strukturelle operasjoner som vi er en del av nå. Så får vi se hva fremtiden bringer.

Fornøyd – gitt rammebetingelsene

For øvrig er Kleiven godt fornøyd med resultatet til banken, gitt betingelsene de driver under. Han trekker frem egenkapitalavkastningen på 9,8 prosent og den underliggende bankdriften, men påpeker:

– Vi ser at smådriftsfordelene i bransjen er vanskeligere å finne nå. Beviset på det, er at de store leverer de beste resultatene. 

Kleiven er også litt urolig over økte kostnader, selv om driftskostnadene målt i prosent av driftsinntektene var noe lavere enn i 2022. I fjor økte posten for driftskostnader fra 158 millioner kroner til 169 millioner kroner.

– Vi skalerer forholdsvis dårlig. Vi vokser mer enn markedet og klarer ikke å skalere den veksten inn på de eksisterende årsverkene vi har, slik at vi må skøyte på, sier han, men legger til:

– Det viktigste er at kundene finner oss relevante. Da kan det hende at vår distribusjon er dyrere enn andres, men å tenke at vi skal drive kostnadskutt som i neste omgang gir lavere inntektsmuligheter, så er det å skalere ned. Vi må finne nye inntektsmuligheter. Det koster det det koster.