ANTIHVITVASKING

Tiltale mot Nordea: Den mest omfattende AML-saken i Danmarks historie

Nordea må møte i retten i en storstilt hvitvaskingssak som omhandler 26 milliarder kroner og mangelfull kontroll av transaksjonene til russiske kunder. 

Nordeas hovedkontorer i Danmark.
Publisert Sist oppdatert

Nordea må møte i retten i Danmark i forbindelse med tidligere avsløringer om mangelfull AML-etterlevelse.

Ifølge børsen.dk skal bruddene i hvitvaskingssaken ha funnet sted i perioden 2012-2015 og betegnes av myndigheten som den «mest omfattende» overtredelsen av hvitvaskingsloven som er sett i Danmark. 

Den danske nasjonale spesialenheten for kriminalitet – National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) – har nå bestemt seg for å reise tiltale mot Nordea.

Den gamle saken vurderes på grunnlag av etterfølgende lovgivning, og Nordea får støtte av tre jurister som er uenige i grunnlaget for tiltalen.

Nordea Danmark sier til BankShift at de ikke ønsker å kommentere pågående rettsprosesser, og vil dermed ikke kommentere saken utover pressemeldingen.

– Etter NSK's oppfatning har overtredelsene blant annet skjedd ved at Nordea ikke har undersøkt bankens russiske kunders transaksjoner tilstrekkelig, og at Nordea har tilsidesatt advarsler om transaksjoner til vekselkontorer i København, står det i en pressemelding fra NSK.

Gammel sak kommer nå frem

Den danske finanstilsynsmyndigheten undersøkte i 2015 Nordeas AML-prosesser, noe som resulterte i pålegg fra tilsynet, uten funn av konkrete hvitvaskingstilfeller eller bevis på forsettlig brudd på gjeldende lovgivning.

Saken ble i juni 2016 oversendt til den danske påtalemyndigheten for videre etterforskning. Den gang anmeldte det danske finanstilsynet Nordea for brudd på hvitvaskingsloven. I 2019 var man nesten klar til å gå til retten, men så kom det nye opplysninger. Senest i 2023 har Nordea gitt ytterligere opplysninger.

– Tiltalen i saken er den mest omfattende om overtredelser av hvitvaskingsloven som vi har sett i banksektoren i Danmark. Nordea har etter vår vurdering i flere tilfeller tilsidesatt sine forpliktelser. Dermed har rundt 26 milliarder kroner strømmet gjennom banken, til tross for at det kunne være mistanke om at pengene var knyttet til hvitvasking, sier Nathalie Ghiorzi Elias, advokatsjef i NSK.

Nordea enig, men uenig

– Vi er lei oss for at saken skal for retten. Nordea har flere ganger tidligere erkjent at det den gang var mangler i våre systemer og prosesser til å bekjempe økonomisk kriminalitet; det beklager vi, og vi har flere ganger sagt at vi forventet å motta en bot. Men vi er ikke enige i NSK sin vurdering av saken, uttaler Nordeas jurist Anders Holkmann Olsen i en pressemelding.

Banken poengterer at Nordea i ni år har arbeidet tett med danske myndigheter, og at de i senere år har investert betydelig i å bekjempe hvitvasking og annen økokrim.

I pressemeldingen kommer det også frem at NSK ikke har funnet grunn til å reise tiltale mot enkeltpersoner i saken.

Ifølge Nordea vurderer NSK saken på bakgrunn av lovgivning som er trådt i kraft etter at hendelsene fant sted.

– Kjernen er at det er tale om en gammel sak, som i visse tilfeller går mer enn ti år tilbake, og som nå blant annet vurderes på grunnlag av etterfølgende lovgivning, sier Nordea, og legger til at saken bør avgjøres på grunnlag av rettstilstanden på det relevante tidspunktet.

Nordea har tidligere oppgitt at de forventer å bli bøtelagt i Danmark for tidligere svakheter i AML-arbeidet sitt, og har allerede gjort avsetninger for pågående AML-relaterte saker. 

Journalisten har oversatt deler av den danske børsmeldingen for denne artikkelen.