VAREMERKE

Utfordringer rundt bankenes varemerke: Flere avslag fra Patentstyret

Banker, fusjoner og allianser søker varemerker med enerett, men det er langt fra alle som blir godkjent.

Et varemerke må være unikt for å kunne registreres med enerett, i følge Patentstyret.
Publisert

Ferske tall fra SSB viser stabil søknadsinngang på patenter og merkevarer, og det høyeste tallet på søknader om designbeskyttelse på over 20 år. 

Nye fusjoner og allianser i bank-Norge bidrar til at flere banker har søkt om varemerker, men ikke alle søknadene har gått gjennom.

BankShift har registrert at Sparebanken Vest for eksempel gjerne ville registrere Frendegruppen, men ikke fikk det godkjent da «Frende» allerede er beskyttet.

Penni – fra Eika Digitalbank

Eika Gruppen har forsøkt, og fått avslag på, å registrere varemerket «Penni – fra Eika Digitalbank» via Patentstyret.

– I Eika vil vi alltid se på og vurdere ulike trender og bevegelser i markedet, sier Sigurd Ulven, informasjonsdirektør Eika Gruppen.

– Derfor utforsker vi løpende innovative konsepter som kan bidra til å styrke selvstendige lokalbanker, og som kan gjøre oss attraktive i fremtidens bankmarked. Som en naturlig del av dette handler denne søknaden om å sikre oss en fremtidig opsjon, sier han.

Han vil derimot ikke gi en videre kommentar på hva Penni er, ei heller om det ligger en eventuell plan for «Eika Digitalbank».

Romeriksbanken

I tillegg har Aurskog Sparebank forsøkt, og fått avslag på, å registrere varemerket Romeriksbanken. Likevel fikk Romerike Sparebank godkjent det samme ett år etterpå.

Helene Enger Skjønnhaug, kommunikasjons- og markedssjef i Aurskog Sparebank, har ingen kommentar til dette.

– Dette er såpass langt tilbake i tid at jeg nesten hadde glemt det. Og det er som du skjønner ikke noe vi har tenkt så mye på i ettertid, sier hun.

Generiske navn

På starten av sommeren kom nyheten om at Sparebanken Vest har fått avslag på sin søknad om varemerkeregistrering for enerett på navnet «Sparebanken Norge».

Knut Andreas Bostad, seksjonssjef for design og varemerke i Patentstyret, sa den gang til BankShift at denne merkevaren var for generell til å kunne registreres med enerett.

– Et varemerke har en funksjon: det skal gjøre det mulig for en forbruker å skille de forskjellige tilbyderne fra hverandre. Varemerket «Sparebanken Norge» er for generisk, og det er beskrivende for tjenesten: det er en sparebank i Norge. 

Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 SR-Bank er som kjent en fusjonsprosess for å bli Norges største sparebank, som skal hete Sparebank 1 Sør-Norge.
Dette navnet er ikke varemerket med enerett, fordi det også er for generisk.

Varemerke

  • Et særegent kjennetegn for varer og tjenester. 
  • Kan blant annet bestå av navn, ord, logo og figur. 
  • Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres.
  • Navn som kun beskriver varens art, egenskaper eller på andre måter beskriver varen, kan ikke registreres som varemerke. 
  • Eksempler på beskrivende merker er "grovbrød" for brød, "bringebær" for syltetøy og "europareiser" for reisearrangementer. Navnet må ha særpreg.
  • Eksklusivretten varer i 10 år, og kan fornyes hvert 10. år et ubegrenset antall ganger.

Informasjon fra Patentstyret