KONKURRANSE

Finans Norge mener regjeringens forlik om Finansportalen vil påføre bankene ekstra kostnader

Regjeringspartiene og SV ønsker mer informasjon inn i Finansportalen. Det vil skape mer kostnader for bankene, svarer Finans Norge.

Administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.
Publisert Sist oppdatert

Finansdepartementet sendte et brev til Finans Norge den 22. september og ba om innspill på flere punkter om konkurransen i bankmarkedet. Som BankShift tidligere har skrevet, var et av punktene kontonummerportabilitet, noe Finans Norge avviste blankt.

Et annet av punktene går på å forsterke informasjonen som er tilgjengelig for forbrukerne i Finansportalen. Regjeringspartiene og SV inngikk et budsjettforlik 3. desember 2023 som inneholder mer omfattende rapporteringskrav til Finansportalen.

Ifølge forliket «må regjeringen innen 1. juli 2024 stille krav til bankene om å rapportere gjennomsnittlige renter på boliglån, data som danner grunnlag for prising og tildeling av lån».

– Budsjettforliket vil påføre bankene større rapporteringskostnader med uklar nytte for samfunnet. Finansportalen inneholder allerede valg for å filtrere bort lokale og regionale tilbud for boliglån og innskudd, slik at søket bare viser landsdekkende tilbud, skriver Finans Norge i sitt svar til Finansdepartementet om et mer informasjonsrikt Finansportal.

Det påpekes at Finansportalen inneholder valg for å spesifisere krav om produkt, medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, rentetype, lånetype og kontotype. 

– Ytterligere valg kan gjøre Finansportalen mer komplisert og mindre brukervennlig, skriver Finans Norge.

Hovedpunktene til Finans Norge

I svaret til Finansdepartementet drar Finans Norge opp følgende hovedsynspunkter om konkurransen i det norske bankmarkedet:

  • Bankenes lønnsomhet er for tiden god, men den varierer med utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Over tid er bankenes lønnsomhet på nivå med lønnsomheten i vanlige foretak.
  • De norske bankene har automatisert og digitalisert store deler av driften. Det har bidratt til at de norske bankene er blant de mest kostnadseffektive bankene i Europa. Automatiseringen og digitaliseringen har kommet kundene til gode gjennom billigere og bedre banktjenester. På den annen side har en rekke nye regulatoriske krav og finansskatt bidratt til å holde prisene oppe.
  • Konkurransen er sterk i det norske bankmarkedet. Beregninger indikerer at konkurransen mellom bankene i Norge er sterkere enn i sammenliknbare land.
  • Finans Norge vurderer at det er enkelt å bytte bank. Norske banker har samlet seg om bransjeregler og utviklet digitale løsninger som gjør bankbytter stadig enklere og raskere. Bankbytter kan forenkles ytterligere ved å justere bankbytteskjemaet og frikoble BankID fra kundeforholdet i den enkelte bank. Etter Finans Norges vurdering vil ikke kontonummer-portabilitet være et avgjørende tiltak for å gjøre bankbytte enklere, og en gjennomføring vil være klart samfunnsøkonomisk ulønnsom.
  • Finans Norge vil bemerke at informasjon om ulike spareprodukter og bankbytteløsninger er lett tilgjengelig for kundene i Norge. EUs direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MIFID) og digitale plattformer som Finansportalen og Renteradar bidrar til dette. Finans Norge ser ikke behov for å endre innrapporteringskravene til Finansportalen.
  • Finans Norge og medlemsbankene har utarbeidet en bransjenorm for bankenes betjening av ikke-digitale kunder. Bransjenormen forplikter medlemsbankene til å tilby nødvendige tjenester for ikke-digitale kunder og veiledning til digitale løsninger.
  • Det er først og fremst banker som har tatt i bruk mulighetene som følger av PSD2. Sterk konkurranse og lave priser kan forklare hvorfor ikke nye aktører har gitt bankene.