STORTINGSMELDINGEN

Skal vurdere om meglere får dele mistenkelige forhold med bankene

Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet ble enstemmig vedtatt onsdag.

Stortinget i Oslo. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag ble stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet vedtatt på Stortinget, dagen etter debatten. 

Hele stortingsmeldingen ble vedtatt enstemmig, deriblant punkt syv:

  • Stortinget ber regjeringen utrede om eiendomsmeglere bør gis rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold. 

I tillegg ble forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet, og forslag fra Høyre, SV og Venstre enstemmig vedtatt:

  • Stortinget ber regjeringen stille krav om elektronisk forhåndsdeklarering av større pengeverdier som skal fraktes inn og ut av utlandet, samt innføre krav om å opplyse om pengenes opprinnelse, og komme tilbake til Stortinget om dette innen revidert nasjonalbudsjett for 2025.

  • Stortinget ber regjeringen utrede en fakturaordning med QR-kode etter inspirasjon fra andre europeiske land, og komme tilbake til Stortinget senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2025.

Økokrim lister på sine sider opp de enstemmige vedtakene:

  • Stortinget ber regjeringen opprette et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, og hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.

  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for flerårige planer for politiet og komme tilbake i statsbudsjettet for 2025 med forslag om hvordan dette skal gjennomføres.

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom.

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre et forbud mot blankoskjøter, hvor det vurderes et unntak for utbyggingsprosjekt.

  • Stortinget ber regjeringen utrede en plikt til å søke tillatelse til kjøp av visse eiendommer, herunder om det bør være begrensninger i hvem som kan kjøpe eiendom nær viktige militære installasjoner.

  • Stortinget ber regjeringen utrede om eiendomsmeklere bør gis tilgang til offentlige databaser, herunder folkeregisteret.

  • Stortinget ber regjeringen utrede om eiendomsmeklere bør gis rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold.