INKLUDERING

DNB er ti ganger større enn SNN – likevel tar bankene imot nesten like mange ukrainske flyktninger

I det norske personmarkedet er DNB ti ganger større enn SNN, men bankene har tatt imot nesten like mange ukrainere. Det er stor forskjell i hvor mange bankene i Norge har gitt kundeforhold til - her er oversikten.

Leder for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.
Publisert Sist oppdatert

Februar 2022 gikk Russland til militært angrep på Ukraina. Siden da har oppunder 70.000 ukrainere fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, det viser tall fra UDI. I overkant av 21.000 av dem har fått kundeforhold i de største bankene i landet – men det er stor forskjell i hvor mange bankene har tatt imot.

De to bankene som har gitt flest ukrainere kundeforhold etter at krigen brøt ut er DNB og Sparebank 1 Nord-Norge (SNN), med henholdsvis 5100 og 4760 ukrainere. Det på tross av at DNB har et utlånsvolum som er ti ganger større i personmarkedet enn det SNN har.

– I DNB forsøker vi å hjelpe så mange ukrainske flyktninger som mulig. Vi vet hvor viktig grunnleggende banktjenester er for folks hverdag, skriver leder for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, i en epost til BankShift.

Hun forklarer at banken ikke har hatt noen større utfordringer med å få ukrainske flyktninger som kunder, men at de har brukt ekstra ressurser på tilrettelegging i forbindelse med ankomst til Norge. Kommunikasjonsrådgiver i Sparebank 1 Nord-Norge, Jørn Resvoll, forklarer at banken har hatt større utfordringer med ukrainere sammenlignet med kunder fra andre land.

– Generelt er språkproblemer en utfordring, og ofte er det ny teknologi som skal tas i bruk av kunden som vil gjøre at de har behov for mer hjelp enn andre kunder. Vi har løst dette ved å ha et godt samarbeid med flyktningetjenesten for å nå ut med informasjon til flyktningene om hvordan de kan ta banken i bruk. De får også veiledning fra våre rådgivere i lokalbankene, skriver Resvoll i en epost til BankShift.

Antallet ukrainske kunder har BankShift samlet inn fra bankene og utlånsvolumene står i bankenes årsrapporter for 2022. Det er kun Sparebank 1 Østlandet som ha unnlatt å svare på antall ukrainske kunder i banken. Se oversikt i bunnen av artikkelen.

Få ukrainske kunder i de nasjonale bankene

Foruten om DNB, så har de tre andre nasjonale bankene tatt imot få ukrainere som kunder. Lavest er Danske Bank som har tatt imot 53 ukrainere, Handelsbanken har tatt imot 90 og Nordea har tatt imot 204.

Pressesjef i Nordea, Cathrine Graff, forklarer at innrulleringen av ukrainske kunder er manuell og at det byr på utfordringer. Blant annet med manuelle kjenn-din-kunde prosesser og fysiske signeringsmøter.

– Uten norsk konto vil ukrainerne ikke få en god finansiell inkludering, som ville få betydelige konsekvenser i deres daglige liv, kommenterer Graff i en epost til BankShift.

Leder for personmarked i Danske Bank, Marthine Bodd Five, forklarer at banken er opptatt av å gi kunder tilgang på de banktjenestene de har rettigheter på uavhengig av nasjonalitet.

– På generelt grunnlag ønsker vi å hjelpe alle som ønsker å opprette konto hos oss, men det fordrer at visse kriterier er oppfylt. Deriblant, D-nummer eller personnummer, en norsk adresse og en finansiell tilknytning til Norge, skriver Bodd Five i en epost til BankShift.

Nordea og Danske Bank oppgir ikke utlånsvolum i personmarkedet i Norge. Men Finans Norge har en oversikt som viser at Nordea har en markedsandel i personmarkedet på 11 prosent. Det utgjør en utlånsportefølje på 377 milliarder kroner. Sommeren 2023 ble det kjent at Nordea skal kjøpe personporteføljen til Danske Bank. I den forbindelse ble det opplyst at Nordea vil få en markedsandel på 16 prosent etter overtakelsen. Den norske utlånsporteføljen til Danske Bank i personmarkedet kan dermed anslås til 171,4 milliarder kroner. Handelsbanken oppgir at de hadde et utlånsvolum i personmarkedet på 113 milliarder kroner ved inngangen til 2023.

Regionbanken som har tatt imot færrest ukrainere

De to Frende-partnerne Sparebanken Vest og Sparebanken Sør har tatt imot henholdsvis 1350 og 2070 ukrainere. Inkludert Bulder, så har Vest en dobbelt så stor portefølje som det Sør har i personmarkedet.

Konserndirektør marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør, Eva Kvelland, forklarer at de få ukrainske kunder via hjemmesidene.

– Vi ser ingen spesielle utfordringer med flyktninger fra Ukraina. Kundene søker via skjema på hjemmesiden, og vi benytter veilederen for flyktninger når det gjelder legitimasjon og eventuell tilleggsdokumentasjon, skriver Kvelland i en epost til BankShift.

Sparebanken Vest har hatt strengere rutiner for etablering av kundeforhold for ukrainske statsborgere. Grunnet større omfang av ukrainere som kom til Norge våren 2022, opprettet banken en egen etableringsmetode for dem.

– Vi opplevde at flere bodde på flyktningmottak og hoteller og vi krevde derfor personlig oppmøte med gyldig legitimasjon for signering av kundeavtaler samt utlevering av kodebrikker, skriver kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest, Hanne Dankertsen, i en epost til BankShift.

Da andelen søknader fra ukrainske statsborgere gikk ned, ble ukrainerne bedt om å bli kunde i samme sløyfe som alle andre kunder uten BankID.

Bruker overtid og har ansatt nye rådgivere

Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank er begge betydelig større en SNN i personmarkedet. Likevell har bankene tatt imot færre ukrainere med henholdsvis 4300 og 3500 ukrainere. Kommunikasjonssjef i SMN, Eirin Sørensen Røkke, forklarer at banken har utarbeidet informasjonsmateriell på ukrainsk og russisk, slik at etableringen av kundeforholdet skal gå så smidig som mulig både for banken og kundene. I perioder med stor pågang har ansatte i SMN stilt opp ut over ordinær arbeidstid for å hjelpe ukrainerne.

– Alle banker i Norge har et ansvar for å bidra til flyktningers integrasjon i det norske samfunnet gjennom tilgang på banktjenester. Vi ser på det som vår plikt å tilby nødvendige finansielle tjenester for de som kommer hit, og legger derfor godt til rette for en smidig prosess for ukrainske flyktninger som ønsker å opprette konto hos oss, skriver Sørensen Røkke i en epost til BankShift.

Regiondirektør for personmarked i SR-Bank, Ole Gilje, skriver i en epost at banken har informasjon på ukrainsk på nettsidene og at de har satt inn ekstra bemanning for å hjelpe ukrainerne.

– På et av våre travleste kontorer har vi ansatt en rådgiver som snakker ukrainsk, hun har gjort en fantastisk innsats, skriver Gilje.