FINANSIELL STABILITET

Finansforbundet deler bekymring rundt utkontraktering

At utkontraktering er en risiko for finansiell stabilitet er Finansforbundet enig med Norges Bank om. Nå vil forbundet ha endringer.

Leder for Finansforbundet, Vigdis Mathisen.
Publisert

Norges Bank presenterte onsdag en rapport om finansiell infrastruktur. Der skrev Norges Bank blant annet at det var risiko rundt utkontraktering, og påpekte at virksomhetene har ansvaret, også når tjenester blir levert.

Finansforbundet skriver i en pressemelding at de støtter Norges Bank bekymring.

– Vi har tidligere kritisert utflagging av tjenester, blant annet på grunn av kompetanse, sier forbundsleder Vigdis Mathisen, som ser seg enig i at sektorens bruk av utkontraktering utgjør en sentral sårbarhet.

– Utkontraktering må ikke være så omfattende at det går på bekostning av sikkerheten. Når tjenestene først er utkontraktert ser vi at det er en utfordring at virksomhetene har for lite kompetanse til oppfølging og kontroll med tjenestene som er satt ut til leverandører, sier Mathisen.

Finansforbundet peker også på Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse, som pekte på mangel på kompetanse og kontroll med etterlevelse av utkontraktering som vesentlige mangler.

– Nå må finanssektoren følge med og løfte beredskapsarbeidet. Den enkelte virksomhet må ta større ansvar for underleverandørene sine. Vi mener det er på tide å løfte satsingen på oppfølging av utkontraktering. Invester mer i ansattes kompetanse både for de som jobber dedikert med sikkerhet og for medarbeidere generelt, sier Mathisen.