FUSJON

Finanstilsynet krever at tre stiftelser skal eie en tredjedel av SSN

Snart kan Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge, slå seg sammen og bli til Sparebank 1 Sør-Norge (SSN).

Konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, bli konsernsjef i SNN en liten stund før hun går til Telenor.
Publisert

Finanstilsynet har gitt nødvendige tillatelser til gjennomføring av sammenslåingen av Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge, det melder SR-Bank i en børsmelding.

Tillatelsene er gitt på noen vilkår. Sparebankstiftelsen SR-Bank, Sparebank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark skal til enhver tid ha en samlet eierandel i den sammenslåtte banken som er lik eller høyere enn 33,4 prosent av aksjekapitalen og stemmene i banken.

Sparebank 1 Sør-Norge (SSN) skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Telemark, Vestfold og Buskerud, i tillegg til Rogaland.

Den fusjonerte banken skal også ha et forhøyet pilar 2-krav på 1,9 prosentpoeng inntil Finanstilsynet har fastsatt et nytt krav. I tillegg til det kommer et midlertidig påslag på 0,5 prosentpoeng for IRB-porteføljen til SR-Bank.

SSN skal ha en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent.

Planen er fusjon 1. oktober. Det som gjenstår er skattelempe fra Finansdepartementet og endelig godkjennelse fra Finanstilsynet av nødvendige vedtektsendringer hos eierstiftelsene.