FUSJON

Grønt lys for storfusjonen som gir Sparebank 1 Sør-Norge

Konkurransetilsynet har ingen innvendinger mot at SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge slår seg sammen.

Konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, blir toppsjef i den nye storbanken.
Publisert Sist oppdatert

Sammenslåingen ble godkjent av Konkurransetilsynet 17. april.

Fusjonen danner landets tredje største bank, etter DNB og Nordea.

De øverste organene i de to bankene ga sin tilslutning til transaksjonen 5. desember i fjor. 

Sammenslåingen er fortsatt betinget av at Finanstilsynet og Finansdepartementet gir nødvendige myndighetsgodkjennelser uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn ved inngåelsen av fusjonsplanen. 

Det tas sikte på gjennomføring av sammenslåingen 1. oktober 2024.