RESULTAT

Kursendring ga kjemperesultat for Storebrand: – Har jobbet med å vri verdiforslaget bort fra betingelser

Storebrand Bank nesten doblet resultatet i fjor. Banksjef Camilla Leikvoll sier mye av fremgangen kommer av en bevisst endring i utlånsstrategien.

Camilla Leikvoll har en interessant dobbeltrolle. I tillegg til å være administrerende direktør i Storebrand Bank er hun også konserndirektør PM for hele Storebrand-konsernet.
Camilla Leikvoll har en interessant dobbeltrolle. I tillegg til å være administrerende direktør i Storebrand Bank er hun også konserndirektør PM for hele Storebrand-konsernet.
Publisert Sist oppdatert

Banken fikk et resultat for skatt i 2023 på 403 millioner kroner. Det var en solid økning fra 211 millioner kroner året før.

– Det ble et veldig godt år i fjor, sier administrerende direktør i Storebrand Bank, Camilla Leikvoll fornøyd.

Storebrand Bank i fjerde kvartal:

Et knippe nøkkeltall fra Storebrand Banks rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔽 Egenkapitalavkastning: 7,4% (8,8%)

🔼 Brutto utlån: 76,7 mrd. (67,1 mrd.)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 19,3% (28%)

🔽 Kostnadsprosent: 50,6 % (55,1%)

🔼 Resultat før tap: 133,9 mill (84,6)

🔼 Tap: 29,6 mill. (-2,3)

🔼 Netto renteinntekter: 250,3 mill. (167,3)

🔼 Netto rentemargin: 1,44% (1,18%)

🔼 Ren kjernekapital: 17% (15,7%)

Storebrand Bank tar en stadig tydeligere rolle i en voksende gruppe aktører som utfordrer de etablerte bankene på boliglån. Der finnes også aktører som Bulder, Himla, Nybygger, Obos-Banken og for all del også DNB-konsept Sbanken.

Med en utlånsportefølje på 76,7 milliarder kroner, opp fra 67,1 milliarder kroner et år tidligere, plasserer Storebrand seg et sted midt imellom Sbanken og Bulder i størrelse.

Det siste årene har porteføljen vokst med omtrent ti milliarder kroner per år.

Bevisst kursendring

Det skyldes en bevisst kursendring for noen år siden, ifølge Leikvoll, som mener det i dag skiller dem fra de andre mer heldigitale konseptene.

– Da jeg kom inn i banken i 2020 var det veldig mye fokus på pris og å være billigst. Det er en strategi som en vanskelig å holde på over tid, med mindre du har noen fordeler som gjør at du alltid kan være billigst, sier Leikvoll til BankShift.

For hvis prisen er det eneste som gjør deg til kunde, er veien til å bytte kortere om det dukker opp noen som er billigere.

Leikvoll refererer gjerne til Schibsteds årlige bankundersøkelse, som peker ut årsaker til hvorfor folk velger en leverandører av finansielle tjenester. Der finnes det tre hovedgrupper; de som egentlig ikke har tatt et valg og bare endt opp med den samme banken som foreldrene, de som utelukkende går etter betingelser, og de som vil samle alt på et sted  – som er den største gruppen.

– Der har vi jo en stor fordel av at vi tilbyr, ikke bare bank, men også forsikring, fondsparing og pensjon. Så det siste årene har vi jobbet med å vri verdiforslaget vårt bort fra betingelser og over på å bli et breddealternativ, sier Leikvoll.

Rådgiveren en viktig del av suksessen

Et viktig ledd i det arbeidet har vært å tilby muligheten til å snakke med en rådgiver, vel så mye som å satse på selvbetjente løsninger.

At veivalget har fungert, har vist seg i mer enn bare en god vekst i utlånsporteføljen.

– I dag har over 40 prosent av lånekundene våre dekket deler av forsikringsbehovet sitt via oss, sier Leikvoll.

Har slitt med digitale løsninger

Satsingen på rådgivere har vært viktig også fra et annet perspektiv.

Leikvoll forteller at flere kundetilfredshetsmålinger har vist at Storebrand sliter med sine digitale løsninger, og har ikke levert på kundens forventninger i forhold til gode prosesser og selvbetjeningsløsninger.

Så sent som i forrige uke, kunne Camilla Leikvoll fortelle at investeringsappen Kron fremover vil bli helt sentral i arbeidet med å forbedre den digitale opplevelsen, ikke bare i banken, men i hele Storebrand-konsert.

Det vil skje så snart Kron er blitt fusjonert inn i Storebrand Bank, noe som skal skje i løpet av 2024.

Det ble likevel brukt store ressurser på digitale løsninger allerede i fjor. Bankens driftskostnader økte med nesten 20 prosent kroner til 458 millioner kroner i 2023. Tross det har banken klart å senke kostnadsprosenten fra 56,9 prosent til 45,3 prosent.

– Vi har investert i IT, for å få en mer effektiv drift, sier Leikvoll.

Røde tall for Kron

– Kron skal bli en del av banken, men hvordan gikk det økonomisk for dem i fjor?

– Krons fokus i fjor var på utvikling i antall kunder og AUM. I henhold til de parameterne har det gått veldig bra, sier Leikvoll.

Da de nye planene for Kron ble presentert i forrige uke, kom det frem at Kron var i ferd med å bikke 70.000 kunder og hadde passert 13 milliarder i kapital under forvaltning.

– Resultatmessig var 2023 derimot ikke noen høydare for Kron, fortsetter Leikvoll og forteller at resultat før skatt før Kron endte med et underskudd på 85 millioner kroner, omtrent ti millioner mer enn året før.

Økt mislighold – lite tap

I takt med at boliglånsporteføljen har vokst, har Storebrand Bank også merket av at det stadig flere som begynner å slite med ganske så stive rentenivåer.

Andelen misligholdte lån økte fra 0,2 til 0,6 prosent av det totale utlånsvolumet i løpet av 2023. Det tilsvarer lån for 257 millioner kroner, opp fra 73 millioner i 2022.

– Dette følger vi tett, og prøver å få en dialog med de kunder som har utfordringer så tidlig som mulig i prosessen. Som oftest går det å finne gode løsninger sammen, sier Leikvoll.

Og selv om realiserte tap har økt fra 22 til 44 millioner kroner, er Leikvoll ikke veldig urolig for at det faktiske tapsvolumet skal øke voldsomt i 2024. Bankens gjennomsnittlige belåningsgrad på porteføljen er på cirka 65 prosent.

– Boligprisutviklingen har jo gjort at det egentlig er veldig sjeldent at man får store faktiske tap, men det gjelder jo alle banker. Det viktigste nå er uansett å jobbe proaktivt med kundene slik at de ikke en gang kommer til et nivå der lånet blir misligholdt.

– Hva er målet for det kommende året? Å legge nye 10 milliarder til låneporteføljen?

– Vi har en ambisjon om å fortsette med en tosifret vekst i milliarder også fremover, sier Leikvoll