ARBEIDSLIV

Store forskjeller i regionbankenes aksjespareprogrammer

Aksjespareprogrammene i regionbankene varierer, men banken med lavest andel eierskap vurderer ikke å bytte ordning for å tiltrekke seg flere medlemmer.

Hovedkontoret til Sparebanken Sør, i Kristiansand.
Publisert