RESULTAT

Svakere utlånsvekst og EK-avkastning i Totens Sparebank på slutten av året, men sjefen er strålende fornøyd

Banken som snart fusjoneres inn i Sparebank 1 Østlandet presenterte fjorårets siste tall mandag ettermiddag. – Vi har lagt bak oss bankens sannsynligvis beste år noensinne, sier administrerende banksjef Rolf Endre Delingsrud.

Administrerende Rolf Endre Delingsrud i Totens Sparebank.
Administrerende Rolf Endre Delingsrud i Totens Sparebank.
Publisert Sist oppdatert

I korte trekk: Totens Sparebank i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Totens Sparebanks rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔽 Egenkapitalavkastning: 8,94 (10,22 %)

🔼 Netto utlånsvolum:  22,7 mrd. (21,3 mrd.)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 6% (6,4 %)

🔼 Kostnadsprosent:  42,6% (36,7 %)

🔽 Resultat etter skatt:  60,2 mill. (61,1 mill.)

🔼 Tap:  7,6 mill. (7,2 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter:  133,6 mill. (120,4 mill.) 

🔼 Netto rentemargin:  2,38% (2,17%) 

🔼 Ren kjernekapital: 18,8 % ( 18,08 %)

🔼 Innskuddsdekning:  57,84 % (56,55 %)

Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2023 viser et resultat på 60,2 millioner kroner i Totens Sparebank, mot 61,1 millioner kroner i samme kvartal i 2022. I samme periode fikk banken svakere avkastning på egenkapitalen (se faktaboks).

– Det er litt preget av noen engangskostander, og den sterke konkurransen med tanke på utviklingen av rentemargin. I det store og hele et godt kvartal, sier administrerende bankdirektør Rolf Endre Delingsrud i en kommentar til Bankshift.

Han er imidlertid strålende fornøyd med konsernregnskapet for hele 2023, som viser et resultat på 292,4 millioner kroner, mot 244,6 millioner kroner i 2022. Egenkapitalavkastningen for året som helhet utgjør 11,6 prosent, mot 10,8 prosent året før.

– Året under ett har vært kjempebra. Det er levert bra på alle områder. Fra egenkapitalavkastning til fin volumvekst i et marked med sterkere konkurranse. Til tross for engangskostnadene ligget vi godt under målet, med en kostnadsprosent på 34,8.

Noe svakere utlån og kost

I regnskapet går det frem at utlånsveksten på egen balanse har hatt en negativ utvikling på 1,7 prosent de siste 12 månedene, mot en vekst på 6,4 prosent året før. Utlån til kunder ble redusert med 243 millioner kroner i fjerde kvartal, mot en nedgang på 22 millioner kroner året før. Nedgangen i 12-månedersperioden tilsvarer 315 millioner kroner. 

Inkluderer man derimot Eika Boligkreditt, ser det bedre ut – selv om også det tallet (6 prosent) er svakere enn tilsvarende periode i 2022 (6,4%).  I løpet av kvartalet har lån som morbanken har formidlet til Eika Boligkreditt økt med over en halv milliard kroner, til 4,1 milliarder kroner.

Kostandsprosenten økte også markant i kvartalet. I rapporten går det frem at driftskostnadene har økt med rundt seks millioner kroner, blant annet knyttet til utskifting av et ventilasjonsanlegg ved bankkontoret i Lena, samt kostnader knyttet til fusjonsprosessen banken for tiden står i.

Ressurskrevende fusjonsprosess

Totens Sparebank skal etter planen fusjoneres med Sparebank 1 Østlandet og tre ut av Eika-alliansen i år, noe som med stor sannsynlighet vedtas endelig i møter 22. februar. Også fusjonspartneren la frem svake utlånstall nylig, men varslet samtidig en tung satsing i flere nye områder.

– Totalbildet gjør at vi leverer på alle områdene vi blir målt på. Jeg synes vi har gjort en god jobb. Så er det ikke til å legge skjul på at det tar mye kapasitet i en liten organisasjon, når vi skal forsikre oss om at det er riktig vei å gå med fusjonen. Man skal jo holde hjulene i gang også, oppsummerer Delingsrud.

– Vi har lagt bak oss bankens sannsynligvis beste år noensinne, så vi må bare være fornøyd – og jobbe på videre.