FLYKTNINGER

Mener bankene diskriminerer flytkningene

Nav og lokalpolitikere mener bankene i Kragerø diskriminerer på hvilke kunder man tar inn. Det ligger i anbudet med kommunen, svarer bankene.

Nav-leder i Kragerø, Rino Andersen, mener bankene i kommunen diskriminerer flyktninger.
Publisert

Nav-kontoret i Kragerø har opplevd problemer med integreringen av flyktninger i byen. Både til lokalavisen Kragerø Blad Vestmar og NRK har leder for Nav i Kragerø, Rino Andersen, fortalt at han mener det er diskriminering.

– Ja, jeg tenker at det er det. Jeg er svært overrasket over dette. Vi har hatt gode kundeforhold med lokalbankene over lang tid, sier Andersen til NRK.

Det sier han etter at flyktninger skal ha blitt avvist fra både Skagerrak Sparebank, Drangedal Sparebank og Sparebanken Sør. Noe nestleder i Utlvag for samfunn og miljø i Kragerø, og lokalpolitiker fra Miljøpartiet de grønne, Per Erik Schultze, trakk frem under hovedutvalg for samfunn og miljø om lokalbankenes håndtering av flyktninger som ønsker å bli kunder.

– Dette fremstår helt klart som disikriminering og uklokt av bankene. Kragerø er en av byene som tar imot mange flyktninger, og som strekker seg langt for at folk skal føle seg velkomne, sier Schultze til NRK.

Anbud

Til både NRK og Kragerø Blad påpeker administrerende direktør Jan Kleppe i Skagerrak Sparebank at bakgrunnen til at man ikke tar imot alle flyktninger som ønsker en bankforbindelse, er på grunn av kommunens bankavtale.

– Helt grunnleggende betjener vi alle kunder likt. Det gjelder også flyktninger. Samtidig gjennomfører kommunen hvert tredje år en anbudsrunde for denne type tjenester til innbyggere som blant annet deltar i introduksjonsprogram. Det å få integrert flyktninger i banksystemer er en manuell og tidkrevende jobb.

– Kommunen må forholde seg til sin bankforbindelse. Vi gjør ikke annet enn hva kommunen har bedt om i sine anbudsdokumenter. Det har overhodet ingenting med diskriminering å gjøre, sier Kleppe til lokalavisen.

I Kragerø er det nå DNB som vant sist anbudsrunde med kommunen og Kleppe mener dette var en del av anbudskonkurransen.

DNB flest, men bare så vidt

På starten av året gjorde BankShift en undersøkelse av hvilke banker som hadde tatt imot flest ukrainske flyktninger. Tallene som ble hentet inn da viste at DNB hadde tatt imot flest med 5.100, mens Sparebank 1 Nord-Norge hadde nest flest med 4.760.

Da viste tall fra UDI at rundt 70.000 ukrainere hadde fått innvilget beskyttelse i Norge, og at i overkant av 21.000 hadde fått kundeforhold i de største bankene i Norge, med SNN i førersete i forhold til størrelse.

– Vi konsentrerer oss mest om oss selv og sørger for å tilrettelegge for dem som er kommet til vår landsdel. Men, vi håper at alle norske banker legger seg i selen slik at alle ukrainere får det bankforholdet de har behov for, sa konserndirektør for kommunikasjon, samfunn og bærekraft Stein Vidar Loftås i SNN til BankShift den gang.

Sparebanken Sør, som også fikk kritikk av Nav i Kragerø, hadde på starten av året tatt imot 2070 ukrainske flyktninger. Banken forteller til lokalavisen at man per februar i år hadde tatt imot 100 flyktninger i banken, til tross for at banken ikke var Kragerø kommunes bankforbindelse.

– Vi ser ingen spesielle utfordringer med flyktninger fra Ukraina. Kundene søker via skjema på hjemmesiden, og vi benytter veilederen for flyktninger når det gjelder legitimasjon og eventuell tilleggsdokumentasjon, sa konserndirektør marked og kommunikasjon Eva Kvelland i Sparebanken Sør til BankShift tidligere i år.

DNB ble felt

I oktober 2022 ble DNB felt av Diskrimineringsnemnda. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS) var imponert over tallene til SNN, men oppgitt over at det ikke ser ut til at Norges største bank har lært.

– Bankkonto er en viktig del av integrasjonen i det norske samfunnet. Det er mange ting som blir mer komplisert uten en konto, blant annet arbeidsforhold. Det er derfor skuffende at DNB ikke har lært etter at de ble felt av Diskrimineringsnemnda, med å være mer åpne og imøtekommende overfor flyktninger som ønsker å etablere bankkontoforhold, sa seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen til BankShift.