TILSYNSKRITIKK

Finanstilsynet etter rapport-kritikk: «Vil se om det er noe som kan forbedres»

Etter at flere har vært kritiske til et tematilsyn, tar tilsynet med seg erfaringene og sier de skal lære.

Jo Singstad i Finanstilsynet.
Publisert Sist oppdatert

Under Finanstilsynets tematilsyn hos 20 norske banker og utenlandske filialer ble sanksjonsscreeningsarbeidet undersøkt. Rapporten, som nylig kom ut, viste svake resultater hos de norske aktørene. Finanstilsynet mente en bedre jobb måtte gjøres. 

Rapporten har i ettertid fått kritikk. Finans Norge sa til BankShift at den var lite tydelig og at det var uklart hva Finanstilsynet la i begrepsbruken. 

I tillegg skal den eksterne aktøren Finanstilsynet brukte i tilsynet, AML Analytics, ha kontaktet bankene for å selge tjenester i ettertid.

Skal ikke ta kontakt

– Hva tenker Finanstilsynet om at AML Analytics skal ha kontaktet bankene for å selge konsulenttjenester, og har tilsynet noen regler mot dette?

– Generelt legger Finanstilsynet til grunn at aktører som er involvert i et konkret oppdrag for Finanstilsynet, ikke kontakter tilsynsenheter i etterkant og tilbyr tjenester som er nært knyttet til det aktuelle oppdraget, sier tilsynsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet til BankShift.

Han sier tilsynet tar lærdom fra tilbakemeldingene rundt rapporten for videre tilsyn.

– Finanstilsynet har gjort seg noen lærdommer fra det konkrete tilsynet og vil ta med seg konkrete innspill fra deltakerne som læringspunkt for det tilfellet det senere blir aktuelt å bruke tjenester fra eksterne, sier Singstad.

Kritikk fra uventet hold

Det var ikke bare Finans Norge som kom med kritikk av Finanstilsynets rapport. Strise kjørte rapporten gjennom sin AI, og fant de samme punktene som Finans Norge pekte på.

Tilsynet svarer ikke direkte på spørsmål om de er enig med kritikken som går på at rapporten er uklar.

– Finanstilsynet merker seg kommentaren fra Finans Norge knyttet til rapportens innhold og vil se om det er noe som kan forbedres til senere rapporter, sier Singstad.

– Finanstilsynet har utover dette ingen kommentar, sier han.

Rapporten skal ifølge kritikken ha brukt en global «benchmark», som man ikke får en forståelse for. Kritikerne mener også at det er uklart hvordan Finanstilsynet har sjekket for manipulert data.