DOM

Legitimasjonskrav endte i retten for DNB

En kunde hos DNB sluttet å betale regningene sine etter at banken blokkerte kontoen hans.

DNB Markets tror rentetoppen kan være nådd.
Publisert

Sommeren 2022 sluttet en kunde å betale kredittgjelden sin hos DNB. Forløpet var at mannen nektet å legitimere seg og banken dermed blokkerte kontoen hans, det fremkommer av en dom fra Vestfold tingrett. DNB gikk til sak mot kunden for å få tilbake 20.000 kroner.

Kunden gikk til motsøksmål mot banken blant annet fordi han mente at DNB har misligholdt avtalen og at krav om legitimasjon må anses som svindel eller utpressing. Kunden mente videre at hvitvaskingslovgivningen er basert på et ulovlig samarbeid mellom bankene, statsmakten og etterretningstjenesten for å kartlegge, registrere og kontrollere befolkningen digitalt.

Ifølge dommen mente retten at motsøksmålet åpenbart var anlagt uten grunn og viste særlig til at kunden ikke hadde gitt noen nærmere begrunnelse for kravene.

Kunden ble kastet ut av rettssalen i løpet av rettsforhandlingene etter domstolloven § 133. Loven tilsier at dommeren kan kaste ut en person som opptrer på en måte som strider mot domstolens verdighet. Hva mannen gjorde er ikke beskrevet.

Dommen ble dermed en fraværsdom som ga DNB rett på alle punkter. Inkludert renter og sakskostnadder ble mannen dømt til å betale banken 57.600 kroner.